กิจกรรมทั่วไป

พิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช

24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนปิยะพรพิทยาได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559
อ่านเพิ่มเติม...