นางอัมพร   สันชมภู

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

คุณภาพการศึกษา
วิชาการ ประถมศึกษา
วิชาการ มัธยมศึกษา
ตรวจผลการเรียน / เข้าเรียน
กิจกรรมนักเรียน
ผลงานกิจกรรมนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
เว็บบอร์ดงานกิจกรรม
บ้านงานแนะแนว
บทความแนะนำการเรียน
แนะนำการเรียนต่อ
เว็บบอร์ดบ้านแนะแนว
รับสมัครนักเรียนใหม่
ประกาศรับสมัครนักเรียน

บรรยากาศการเรียน

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ ตั้งแต่ 22 ก.พ. 56
วันนี้
25
เมื่อวาน
48
เดือนนี้
1,076
เดือนที่ผ่านมา
1,391
ปีนี้
5,816
ปีที่ผ่านมา
19,335

เกี่ยวกับโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนพรพิกุล พิทยา

Share

โรงเรียนพรพิกุลพิทยามีประวัติความเป็นมาในแต่ละปี ดังนี้

ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กโดยใช้ชื่อว่า “ พิกุลเนอสเซอรี่ ”

ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เปิดเป็นโรงเรียนอนุบาลโดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนอนุบาลพรพิกุล ” และเปิดเรียน วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๐ โดยเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงอนุบาลปีที่ ๓ มีนางพรพิกุล สายทอง เป็นผู้รับใบอนุญาต – ผู้จัดการ – ครูใหญ่

ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ขยายชั้นเรียนเพิ่มเป็นระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน พร้อมเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนอนุบาลพรพิกุลเป็น โรงเรียนพรพิกุลพิทยา

ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ จำนวน ๑๐ ห้องเรียนในเนื้อที่ใหม่ พร้อมยื่นขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนจากเดิมเลขที่ ๖๐๑/๒ ในเนื้อที่ ๓ งาน ๓๘ ตารางวา เป็นเลขที่ ๘๐/๙ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๓๘ ตารางวาและจัดสร้างสระว่ายน้ำ ห้องอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติม

ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เปิดเรียนในอาคารหลังใหม่ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ ๑- อนุบาลปีที่ ๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และได้ก่อสร้างอาคาร เพิ่มจำนวน ๑ หลัง ๓ ชั้น ๒๔ ห้องเรียนและได้จัดสร้างโรงอาหาร ห้องประกอบการเรียนการสอน

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้ปรับปรุงห้องเรียนต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เรียนและห้องประกอบการสอนต่าง ๆ ปรับปรุง สระว่ายน้ำเป็นสถานที่ดูแลเด็กเล็ก พัฒนาห้องต่าง ๆ ที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ในด้านการสอนตลอดมา

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และได้ต่อเติมอาคารโรงอาหารเป็นห้องเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน ๔ ห้องเรียน ส่วนด้านล่างเป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตลอดจนใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารประกอบการต่าง ๆ จำนวน ๑ หลัง ๓ ชั้น ภายในอาคาร ประกอบด้วย ห้องธุรการการเงิน ห้องบริการงานฝ่าย ต่าง ๆ ห้องสื่อประกอบการเรียนการสอน ห้องแนะแนว ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี เป็นต้น และต่อมาได้ขยายเป็นห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารประกอบการขึ้นอีกจำนวน ๑ หลัง ๓ ชั้น เพื่อใช้เป็นห้องประชุม ห้องสมุดและอื่น ๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ในปีนี้ทางโรงเรียนได้ขอขยายหลักสูตร ระยะสั้นในวิชานาฏศิลป์ โดยขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนาฏศิลป์พรพิกุลแม่สาย ขึ้น ภายในโรงเรียนอีกหลักสูตรหนึ่งด้วย

ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ได้รื้อถอนอาคารพรพิกุล และได้ปรับปรุงต่อเติมอาคารกุลสัมพันธ์ จำนวน ๘ ห้องเรียน เพื่อให้เอื้อ ต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ปรับปรุงต่อเติมชั้นล่างอาคารกุลสัมพันธ์จำนวน ๑ ห้องเรียนของนักเรียนในระดับเตรียมอนุบาล

ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ดำเนินการเปิดห้องเรียนสาขา เลขที่ ๙๘๘ หมู่บ้านปิยะพร หมู่ที่ ๑๓ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยทำการเปิดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ๑-๓ จำนวน ๖ ห้องเรียน และเตรียมอนุบาลจำนวน ๑ ห้องเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา อาคารระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓ ชั้น และอาคารเรียนระดับอนุบาล จำนวน ๒ ชั้น สถานเตรียมอนุบาล จำนวน 1 อาคาร

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ดำเนินการย้ายมาทำการเรียนการสอน ณ โรงเรียนใหม่ บริเวณหมู่บ้านปิยะพร บนเนื้อที่ 48 ไร่ 2งาน 84 ตารางวา

ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุด อาคารหอประชุมใหญ่ และสำนักงานลูกเสือ จำนวนอย่างละ 1 หลัง

ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ดำเนินการสร้างสระว่าย เพื่อให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖อ่านแล้ว : 01913 ท่าน : โพสต์เมื่อ : 24.Jun.2013
 

นางดรรชนี พิพัฒน์พิมพ์

 รักษาการผู้อำนวยการโรวเรียน

ปฏิทินวิชาการ
<< เมษายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Link น่าสนใจ

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. เชียงราย เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ตั้ง 988 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 053166138