นางอัมพร   สันชมภู

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

คุณภาพการศึกษา
วิชาการ ประถมศึกษา
วิชาการ มัธยมศึกษา
ตรวจผลการเรียน / เข้าเรียน
กิจกรรมนักเรียน
ผลงานกิจกรรมนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
เว็บบอร์ดงานกิจกรรม
บ้านงานแนะแนว
บทความแนะนำการเรียน
แนะนำการเรียนต่อ
เว็บบอร์ดบ้านแนะแนว
รับสมัครนักเรียนใหม่
ประกาศรับสมัครนักเรียน

บรรยากาศการเรียน

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ ตั้งแต่ 22 ก.พ. 56
วันนี้
8
เมื่อวาน
42
เดือนนี้
743
เดือนที่ผ่านมา
1,391
ปีนี้
5,483
ปีที่ผ่านมา
19,335

เกี่ยวกับโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนพรพิกุล พิทยา

Share

โรงเรียนพรพิกุลพิทยามีประวัติความเป็นมาในแต่ละปี ดังนี้

ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กโดยใช้ชื่อว่า “ พิกุลเนอสเซอรี่ ”

ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เปิดเป็นโรงเรียนอนุบาลโดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนอนุบาลพรพิกุล ” และเปิดเรียน วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๐ โดยเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงอนุบาลปีที่ ๓ มีนางพรพิกุล สายทอง เป็นผู้รับใบอนุญาต – ผู้จัดการ – ครูใหญ่

ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ขยายชั้นเรียนเพิ่มเป็นระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน พร้อมเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนอนุบาลพรพิกุลเป็น โรงเรียนพรพิกุลพิทยา

ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ จำนวน ๑๐ ห้องเรียนในเนื้อที่ใหม่ พร้อมยื่นขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนจากเดิมเลขที่ ๖๐๑/๒ ในเนื้อที่ ๓ งาน ๓๘ ตารางวา เป็นเลขที่ ๘๐/๙ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๓๘ ตารางวาและจัดสร้างสระว่ายน้ำ ห้องอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติม

ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เปิดเรียนในอาคารหลังใหม่ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ ๑- อนุบาลปีที่ ๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และได้ก่อสร้างอาคาร เพิ่มจำนวน ๑ หลัง ๓ ชั้น ๒๔ ห้องเรียนและได้จัดสร้างโรงอาหาร ห้องประกอบการเรียนการสอน

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้ปรับปรุงห้องเรียนต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เรียนและห้องประกอบการสอนต่าง ๆ ปรับปรุง สระว่ายน้ำเป็นสถานที่ดูแลเด็กเล็ก พัฒนาห้องต่าง ๆ ที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ในด้านการสอนตลอดมา

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และได้ต่อเติมอาคารโรงอาหารเป็นห้องเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน ๔ ห้องเรียน ส่วนด้านล่างเป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตลอดจนใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารประกอบการต่าง ๆ จำนวน ๑ หลัง ๓ ชั้น ภายในอาคาร ประกอบด้วย ห้องธุรการการเงิน ห้องบริการงานฝ่าย ต่าง ๆ ห้องสื่อประกอบการเรียนการสอน ห้องแนะแนว ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี เป็นต้น และต่อมาได้ขยายเป็นห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารประกอบการขึ้นอีกจำนวน ๑ หลัง ๓ ชั้น เพื่อใช้เป็นห้องประชุม ห้องสมุดและอื่น ๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ในปีนี้ทางโรงเรียนได้ขอขยายหลักสูตร ระยะสั้นในวิชานาฏศิลป์ โดยขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนาฏศิลป์พรพิกุลแม่สาย ขึ้น ภายในโรงเรียนอีกหลักสูตรหนึ่งด้วย

ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ได้รื้อถอนอาคารพรพิกุล และได้ปรับปรุงต่อเติมอาคารกุลสัมพันธ์ จำนวน ๘ ห้องเรียน เพื่อให้เอื้อ ต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ปรับปรุงต่อเติมชั้นล่างอาคารกุลสัมพันธ์จำนวน ๑ ห้องเรียนของนักเรียนในระดับเตรียมอนุบาล

ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ดำเนินการเปิดห้องเรียนสาขา เลขที่ ๙๘๘ หมู่บ้านปิยะพร หมู่ที่ ๑๓ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยทำการเปิดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ๑-๓ จำนวน ๖ ห้องเรียน และเตรียมอนุบาลจำนวน ๑ ห้องเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา อาคารระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓ ชั้น และอาคารเรียนระดับอนุบาล จำนวน ๒ ชั้น สถานเตรียมอนุบาล จำนวน 1 อาคาร

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ดำเนินการย้ายมาทำการเรียนการสอน ณ โรงเรียนใหม่ บริเวณหมู่บ้านปิยะพร บนเนื้อที่ 48 ไร่ 2งาน 84 ตารางวา

ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุด อาคารหอประชุมใหญ่ และสำนักงานลูกเสือ จำนวนอย่างละ 1 หลัง

ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ดำเนินการสร้างสระว่าย เพื่อให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖อ่านแล้ว : 01881 ท่าน : โพสต์เมื่อ : 24.Jun.2013
 

นางดรรชนี พิพัฒน์พิมพ์

 รักษาการผู้อำนวยการโรวเรียน

ปฏิทินวิชาการ
<< เมษายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Link น่าสนใจ

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. เชียงราย เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ตั้ง 988 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 053166138